Woningen

Woningen

Bij brand telt elke seconde. Met de juiste brandbeveiliging voor je woning en voorkom je levensbedreigende situaties. Een betrouwbaar brandbeveiligingssysteem kan je leven en dat van je geliefden redden.

Woningen

Woningen

Bij brand telt elke seconde. Met de juiste brandbeveiliging voor je woning en voorkom je levensbedreigende situaties. Een betrouwbaar brandbeveiligingssysteem kan je leven en dat van je geliefden redden.

Opslag

Brandbeveiliging voor opslagruimtes is een van de primaire beveiligingen waar ondernemers aan moeten denken. Doordat er een grote variëteit aan opslagplaatsen is, waaronder opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen, diverse goederen van klanten, is het brandveilig stellen van zulke ruimtes niet eenvoudig. G&N Engineering besteedt aandacht aan de nevenschade die een brandblusmiddel zoals watermistsysteem kan aanrichten aan producten.

Opslag

Brandbeveiliging voor opslagruimtes is een van de primaire beveiligingen waar ondernemers aan moeten denken. Doordat er een grote variëteit aan opslagplaatsen is, waaronder opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen, diverse goederen van klanten, is het brandveilig stellen van zulke ruimtes niet eenvoudig.

G&N Engineering besteedt aandacht aan de nevenschade die een brandblusmiddel zoals watermistsysteem kan aanrichten aan producten.

Medisch

Als er ergens goed moet worden nagedacht over brandveiligheid, dan is het in een gebouw met minder mobiele gebruikers of bewoners, zoals in vaak medische gebouwen. Wij bieden advies en ondersteuning in het gehele bouwproces om te komen tot een gecertificeerde brandveilige situatie en volledig ontzorging op het gebied van brandveiligheid.

Medisch

Als er ergens goed moet worden nagedacht over brandveiligheid, dan is het in een gebouw met minder mobiele gebruikers of bewoners, zoals in vaak medische gebouwen.

Wij bieden advies en ondersteuning in het gehele bouwproces om te komen tot een gecertificeerde brandveilige situatie en volledig ontzorging op het gebied van brandveiligheid.

Olie & Gas

Risico’s zijn onvermijdelijk in de olie- en gassector. Of het nu upstream (winning en transport) of downstream (raffinaderijen en opslag) is, in alle stappen van het productiesysteem bestaat het gevaar van brand. Wij beschikken over de juiste kennis en ervaring om te ondersteunen bij de beoordeling, het ontwerp en het herzien van beschermingssystemen in de olie- en gassector.  Zo kunnen we de optimalisatie en veiligheidsprestaties van het brandbeveilligigheidssysteem garanderen.

Olie & Gas

Risico’s zijn onvermijdelijk in de olie- en gassector. Of het nu upstream (winning en transport) of downstream (raffinaderijen en opslag) is, in alle stappen van het productiesysteem bestaat het gevaar van brand.

Wij beschikken over de juiste kennis en ervaring om te ondersteunen bij de beoordeling, het ontwerp en het herzien van beschermingssystemen in de olie- en gassector.  Zo kunnen we de optimalisatie en veiligheidsprestaties van het brandbeveilligigheidssysteem garanderen.

Nucleair

Het allergrootste belang aan de bescherming van Nucleaire omgevingen is het belang van alle medewerkers die betrokken zijn bij de exploitatie van onder andere kerncentrales, de bevolking en het milieu. Daarom steunen wij actief een krachtig beleid voor nucleaire veiligheid, gedurende alle fases van het exploitatieproces van centrales.

Nucleair

Het allergrootste belang aan de bescherming van Nucleaire omgevingen is het belang van alle medewerkers die betrokken zijn bij de exploitatie van onder andere kerncentrales, de bevolking en het milieu.

Daarom steunen wij actief een krachtig beleid voor nucleaire veiligheid, gedurende alle fases van het exploitatieproces van centrales.

Productie faciliteiten

Productiefaciliteiten zijn complex en bestaan uit vele ruimten met verschillende niveaus van brandgevaar. Om deze reden is het is noodzakelijk dat er in een een betrouwbaar en veilig brandbestrijdingssysteem is geïnstalleerd dat in geval van brand snel in werking treedt en zowel mensen als apparatuur bescherming tegen brand biedt.

Productie faciliteiten

Productiefaciliteiten zijn complex en bestaan uit vele ruimten met verschillende niveaus van brandgevaar.

Om deze reden is het is noodzakelijk dat er in een een betrouwbaar en veilig brandbestrijdingssysteem is geïnstalleerd dat in geval van brand snel in werking treedt en zowel mensen als apparatuur bescherming tegen brand biedt.

We helpen je graag verder!